František Mikloško

František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava, nezávislý kandidát

 

Nárast výdavkov po týždňoch

Graf "prírastkov"

Graf "výdavkov"

Výdavky

Graf zodpovedá stavu účtu k 7. 2. 2019. Vysvetlivky: PR a REKLAMA : reklama, inzercia, propagácia a PR kandidáta; VOLEBNÉ AKCIE – výdavky spojené s volebnými akciami v teréne; TOVARY a SLUŽBY – ďalšie výdavky súvisiace s volebnom kampaňou; NEIDENTIFIKOVATEĽNÉ - platby, pri ktorých sa nedá určiť účel alebo protistrana

Príjmy

Vysvetlivky: Fyzické osoby – dary od fyzických osôb; Právnické osoby – vklady od právnických osôb; Politické strany – vklady od politickej strany; Vlastné a rodinné vklady - prevody mezi vlastnými účtami,vklady kandidáta a jeho blízkych osôb – manžel/ka, rodičia, deti

Kontakt

 

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18  Bratislava

+421 905 613 779
tis@transparency.sk
www.transparency.sk

Partneri

 

Táto stránka využíva cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies na Vašom zariadení, opustite túto stránku.
Privacy policy